HABERLER

   Haberler - Dalyan Makina, son çeyrekte yüzde 15 büyüme hedefinde

21 Kasým 2012

 

 

Dalyan Makina olarak 2012 yılında yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen büyümelerini devam ettirdiklerini dile getiren Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Dalyan, yılın son çeyreğinde yüzde 15 oranında büyüyeceklerini kaydetti

    Faaliyet gösterdikleri bölgede elektrik motorları ve redüktörde bölge lideri olduklarım kaydeden Dal­yan Makina Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Dalyan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) yatırım­larında da ihalelerin firmalarında kalması sonucu yaptıkları yüksek kapasiteli tezgahların hedefleri­ni yakalamalarında yardımcı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanına yaptıkları satışların müş­teri portföylerini her geçen gün katlanarak artma­sını sağladığım söyleyen Dalyan, "Yine 2012 yılı da Dalyan Makina için proje ve faaliyet yılı oldu. İçin­de bulunduğumuz TR83 bölgesinde açılan OKA pro­jelerini profesyonelce takip edip çok sayıda tezgah, makine ve teçhizat temin ve tedarik ettik" şeklinde bilgi verdi.

Dalyan Makina'nın bu yılın son çeyreğinde yüz­de 15 oranında büyüme yakalayacağına işaret eden Dalyan, bununla beraber kârlılıkların da düş­meye devam ettiğini aktardı. Kapasitelerinin de fir­malarının teknolojiye, bilişime yaptığı yatırımlara paralel olarak arttığını dile getiren Dalyan, “Dalyan Makina, takip ettiği süreci 2012 son çeyreğine girerken sonuçlandırarak, IS09001-2008 belgesini al­dı” dedi. Globalleşen ekonomide müşteri istek ve beklentilerini dikkate almadan kuruluşlarının de­vamlılığını sağlamalarının imkansız olduğunu söz­lerine ekleyen Dalyan, firmalarının ISO 9001-2008 sistemini kullanarak, müşteri beklentilerini anla­dığını bildirdi. 2013 yılında da yeni bayiliklere im­za atacaklarını açıklayan Dalyan, takip eden yıllarda da uluslararası bayiliklerinin sayısında da gözle gö­rülür bir artış kaydedeceklerini belirti. Diğer bir he­deflerinin ise pazarlama ağlarına farklı bir strate­ji ile genişletme ve kendi imalatları olan birtakım ürünleri de ürün gamlarına eklemek olduğunu söy­leyen Dalyan, müşteri memnuniyetini artırmanın ise'her zaman en önemli amaçlan ve hedefleri ara­sında yer aldığım belirtti.

"Finansman kaynaklarına ulaşım zor”

   Sektörün en önemli sorunlarından ilkinin fi­nansman kaynaklarına ulaşımın her geçen gün zor­laştığı yönünde olduğuna dikkat çeken Dalyan, fir­maların yapacak oldukları yatırımlar konusunda ne­reden, ne şekilde ve ne oranda destek alabilecekleri konusunda tam anlamıyla bilgüendirilemediğini vurguladı. Dalyan, firma olarak üstlendikleri mis­yon gereği müşterilerine alabilecekleri destekler ko­nusunda bilgilendirme ve proje hazırlama safha­larında da yardımcı olarak sosyal sorumluluğunu da önemli ölçüde yerine getirdiklerini aktardı.

 

“MÜŞTERİLERİMİZİ BİLGİLENDİRİYORUZ”

   Dalyan Makina olarak üstlendikleri misyon gereği müşterilerine alabilecekleri finansal destekler konusunda bilgilendirme ve proje hazırlama safhalarında da yardımcı olduklarını anlatan Erkan Dalyan, “Bilgilendirme konusunda SİAD, TSO, KOSGEB ve ABİGEM gibi kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşüyor.

Dalyan Makina olarak biz bu tip bilgilendirme toplantılarına sürekli iştirak edip, edindiğimiz bilgileri müşterilerimizle paylaşıyoruz" dedi.